Project
Start
november 2021

PROMISE: voorbereidingen op RSV-immunisatie en surveillance in Europa

Duur: nov 2021- mei 2024

Achtergrond
Het RS-virus (respiratoir syncytieel virus) is een virus dat een infectie aan de luchtwegen kan veroorzaken. Het virus kan jonge baby’s, en soms ook ouderen, ernstig ziek maken. Met dit onderzoeksproject willen we meer wetenschappelijke kennis generen waarmee we Europese instanties voor de volksgezondheid beter kunnen informeren.

Doel
PROMISE heeft als doel de ziektelast te verminderen door:
- immunisatie voor RSV te verbeteren door het verkrijgen van nieuwe inzichten, zoals de relatie tussen een RS-virusinfectie en een piepende ademhaling en astma in de schoolgaande leeftijd;
- nieuwe diagnostische instrumenten en profylactische interventies te identificeren;
- meer kennis te genereren over biomarkers voor RSV.

Methode
Er zal een robuust surveillancenetwerk opgezet worden om het RS-virus monitoren. We delen epidemiologische en virologische gegevens met Europese volksgezondheidsinstellingen en deze gegevens komen ook - geanonimiseerd - beschikbaar voor andere partijen. Het netwerk gaat ook volgen wat het effect is van de inzet van nieuwe profylactische interventies in de toekomst.

Resultaten
Het onderzoek zal meer kennis opleveren over RS-virusinfecties voor gezondheidsinstellingen en andere partijen in de maatschappij. Dit zal een leidraad zijn voor de inzet van nieuwe profylactische interventies op de lange termijn. De resultaten zullen verspreid worden via surveillance bulletins.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking met steun van Horizon 2020 van de Europese Unie en EFPIA
In dit project werken we samen met
Dit project wordt uitgevoerd binnen een het Europese PROMISE-consortium dat bestaat uit wetenschappers, clinici, volksgezondheidsinstellingen, farmaceutische industrie en patiëntenverenigingen. In totaal nemen 22 organisaties met veel kennis op het gebied van RS-virusonderzoek deel aan het project.