Project
afgesloten

Quick scan informatiebehoeften en informatievoorziening in de palliatieve zorg

Het Ministerie van VWS wil de informatievoorziening omtrent palliatieve zorg de komende jaren gaan stroomlijnen. Als voorbereiding daarop wordt deze quick scan uitgevoerd.
De hoofdvragen bij de quick scan zijn:
1. Welke informatiebehoeften zijn er bij (organisaties van) patiënten, naasten, zorgverleners, zorgverzekeraars en de overheid op het terrein van de palliatieve zorg?
2. Welke informatiesystemen zijn er op landelijk, provinciaal of regionaal niveau reeds beschikbaar op dit terrein?
Er zijn drie onderzoeksactiviteiten: (1) Individuele interviews met stakeholders;(2) raadpleging via e.mail van overige relevante partijen; (3) schematiseren van bestaande informatie en informatiesystemen.
De bestaande informatie(systemen) zullen worden vergeleken met de informatiebehoeften die door stakeholders en andere partijen zijn genoemd. De resultaten zullen beschreven worden in een onderzoeksrapport.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS