Project
afgesloten

Quickscan implementatie LSKA 2.0

In juni 2014 is de “Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA) 2.0” gepubliceerd, een richtlijn voor de organisatie van de zorg rondom antistollingsmedicatie. De belangrijkste aanbeveling die in de LSKA 2.0 gegeven wordt, is dat de totale ketenzorg rondom antistolling bij elkaar gebracht dient te worden in de vorm van regionale antistollingscentra. De LSKA 2.0 wordt op korte termijn ter implementatie aan het veld aangeboden. Om deze implementatie te laten slagen, is het van belang inzicht te verkrijgen in wat er in de verschillende Nederlandse regio’s concreet nodig is om tot een succesvolle implementatie van de aanbevelingen uit de LSKA 2.0 te komen.
Wat moet er concreet gebeuren in de verschillende Nederlandse regio’s om tot een succesvolle implementatie van de aanbevelingen uit de LSKA 2.0 te komen?
10 face-to-face en 30-40 telefonische interviews met vertegenwoordigers van landelijke beroeps-en patiëntenverenigingen, regionale initiatieven en lokale praktijken betrokken bij antistollingszorg.
Een digitale NIVEL-rapportage zal in december 2014 worden opgesteld.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS