Project
afgesloten

Ramen voor de toekomst: Een onderzoek ter ondersteuning van het strategisch arbeidsmarktbeleid van V&VN

De arbeidsmarkt voor verpleegkundigen en verzorgenden staat onder grote druk. Meer dan ooit is de noodzaak aanwezig om strategisch arbeidsmarktbeleid te voeren om tekorten te voorkomen en de aansluiting tussen vraag en aanbod te monitoren.

Het doel van dit onderzoek is tweeledig:
(1) het beschrijven van een actueel beeld van de beroepen- en opleidingsstructuur van verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland,
(2) het verkennen van een capaciteitsramingsmodel voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland.

Voor dit onderzoek worden de volgende methoden gebruikt:
- Data-analyse en verzameling van survey-bestanden, brongegevens en (secundaire) publicaties
- Bureau-onderzoek en literatuuronderzoek

Het hoofdproduct van de studie zal een rapport zijn waarin alle onderzoeksvragen beantwoord worden, inclusief de methodologische verantwoording van alle onderzoekstappen. In het rapport zullen tevens de beperkingen van het onderzoek worden beschreven en aanbevelingen worden gedaan voor verder onderzoek en het strategisch arbeidsmarktbeleid van V&VN.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)