Project
Start
januari 2017

TO-REACH: overdracht van innovatie in gezondheidsstelsels

Overheids- en financieringsorganisaties in een aantal EU-lidstaten en andere landen hebben de ambitie uitgesproken om meer systematisch te leren van de organisatie van zorg in andere settings, met steun van onder meer onderzoeksorganisaties. Systematisch leren van andere landen over hoe gezondheidsdiensten kunnen worden georganiseerd en verstrekt, is een sleutelelement in de breed gedeelde ambitie om succesvolle strategieën te identificeren en te implementeren om de zorg te verbeteren, zowel voor individuen als voor de bevolking, niet in de laatste plaats voor kwetsbare burgers en patiëntengroepen.

Doel
Het doel van TO-REACH is om een ​​joint voor te bereiden Europees onderzoeksprogramma gericht op het produceren van ondersteunend onderzoeksbewijs gezondheidszorgdiensten en -systemen veerkrachtiger, effectiever en rechtvaardiger worden, toegankelijk, duurzaam en alomvattend (in Europa en daarbuiten).

Methode
Om dit centrale doel te bereiken, heeft TO-REACH twee hoofdwerkstromen.
1. Conceptueel en methodologisch voorbereiden van een internationaal onderzoeksprogramma over grensoverschrijdend leren van goede zorgmodellen en de voorwaarden die nodig zijn om deze van de ene setting naar de andere over te dragen en te implementeren.
2. Versterken van de duurzame samenwerking tussen financieringsinstanties en hun band met andere bestaande of opkomende netwerken van financiers te versterken om een dergelijk gezamenlijk internationaal onderzoeksprogramma mogelijk te maken.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Europese Unie
In dit project werken we samen met
Consortium van 28 partners uit 20 landen inclusief EU lidstaten, Noorwegen, Canada, Israel en de VS