Project
afgesloten

Regionale capaciteitsmonitoring huisartsenzorg

Dit onderzoek is een pilot-onderzoek dat de basis vormt voor de ontwikkeling van een regionale capaciteitsmonitoring huisartsenzorg. De capaciteit van alle relevantie functies binnen de huisartsenzorg, de opleidingscapaciteit, de personeelsknelpunten die worden ervaren, en de verwachte ontwikkelingen in vraag en aanbod in de toekomst worden op regionaal niveau in kaart gebracht door het benaderen van de drie typen organisaties die huisartsenzorg leveren, namelijk huisartspraktijken, huisartsenposten en zorggroepen. Het onderzoek zal zich richten op 8 arbeidsmarktregio’s: Noord-Oost Brabant, Zuid-Oost Brabant, West Brabant, Midden Brabant, Zeeland, Rotterdam, Groot Amsterdam en Zaanstreek.

Een web-enquête zal worden uitgezet onder alle huisartspraktijken, huisartsenposten en zorggroepen in de 8 regio’s. Daarna zal de dataverzameling geëvalueerd worden om zo een landelijke uitrol van een regionale capaciteitsmonitor huisartsenzorg in alle arbeidsmarktregio’s in Nederland te verkennen.
In dit project werken we samen met
Prismant