Project
afgesloten

Regionale mobiliteit van gespecialiseerde artsen

Duur: april 2006 - juni 2007

Regelmatig wordt in het kader van de capaciteitsramingen de vraag gesteld of de ramingen op landelijk of regionaal niveau moeten worden uitgevoerd. De pleitbezorgers van een regionale planning veronderstellen dat gespecialiseerde artsen daar opgeleid moeten worden waar ze nodig zijn. Gezien het specialistische karakter van deze beroepsgroep zou men zich kunnen voorstellen dat heel Nederland als hun relevante arbeidsmarkt moet worden beschouwd. Aan de andere kant moet worden geconstateerd dat uit een aantal studies blijkt dat toch veel gespecialiseerde artsen werkzaam zijn in de regio’s waar ze zijn opgeleid. Blijkbaar zijn er mechanismen in de vestigingskeuze die er voor zorgen dat ook gespecialiseerde artsen zich niet gemakkelijk vestigen in regio’s waar men wat minder mee bekend is. Tot op heden zijn er nauwelijks studies verricht die de regionale mobiliteit van gespecialiseerde artsen in kaart hebben gebracht.

In hoeverre zijn de regio’s waar men is geboren, waar men de artsenopleiding heeft voltooid, of waar men de opleiding tot medisch specialist heeft gevolgd, van invloed op de regio waar men zich als specialist heeft gevestigd?

Er zal een bewerking worden uitgevoerd van het vragenlijstonderzoek dat het NIVEL in 2005 onder een steekproef van circa 6.000 medisch specialisten heeft uitgevoerd. In dit bestand zijn naast een aantal persoonsgegevens (leeftijd en geslacht), ook gegevens opgenomen in welke plaats men is geboren, in welke plaats men is opgeleid tot arts en in welke plaats men is opgeleid tot medisch specialist en in welke plaats men nu woont en werkt.

Er wordt inzicht verkregen worden in de regiogebondenheid van specialisten. Dit zou wellicht een rol kunnen spelen bij het toewijzen van opleidingsplaatsen aan verschillende regio’s. De resultaten zullen worden opgenomen in een van de achtergrondstudies.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan