Project
afgesloten

Regionale spreiding van de eerstelijns mondzorgcapaciteit in Nederland

Regionale spreiding is voor veel beleidsontwikkelingen rond de mondzorg een belangrijk gegeven. Bereikbaarheid en beschikbaarheid van mondzorgvoorzieningen is een randvoorwaarde voor toegankelijke mondzorg. Ook de achterliggende doelstellingen van meer marktwerking in de mondzorg zijn afhankelijk van regionale spreiding. Het prikkelen van concurrentie en de keuze- en overstapmogelijkheden van cliënten zijn sterk afhankelijk van een voldoende aanbod aan voorzieningen en capaciteit.
Hoe ziet de spreiding en de geografische bereikbaarheid van tandartsen en mondhygiënisten anno 2012 in Nederland er uit naar regio, gegeven verschillende regio-indelingen, en voor verschillende kenmerken van tandartsen, mondhygiënisten en inwoners?
Bestaande inzichten in het vestigingsgedrag van tandartsen en mondhygiënisten en in het ‘vestigingsklimaat’ van regio’s worden gebruikt. Resultaten (beleidsnotities en cijfers/rapporten over regionale ontwikkelingen) uit eerder onderzoek worden geraadpleegd.
Voor het bepalen en weergeven van de geografische bereikbaarheid van tandartsen en mondhygiënisten in Nederland, worden op het postcodeniveau bevolkingsgegevens gekoppeld aan aanbodgegevens.
De uitkomsten vormen input voor de volgende capaciteitsramingen en (tussentijdse) adviezen over de instroom in de eerstelijns mondzorgopleidingen in Nederland, en de beleidscontext van de ramingen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan