Project
Start
januari 2021

Register Dementiezorg en Ondersteuning

Achterrond
Van 2017 tot 2021 is het Register Dementiezorg en Ondersteuning ontwikkeld in het kader van het programma Dementiezorg voor Elkaar (DvE). Het register bestaat uit bestaande databronnen (van het CBS, van Dutch Hospital Data en van Nivel Zorgregistraties) die binnen de beveiligde remote access omgeving van het CBS gekoppeld zijn. Op basis van deze gekoppelde data zijn een zestal factsheets uitgebracht die gaan over achtergrondkenmerken en over het gebruik van verschillende vormen van zorg en ondersteuning door mensen met dementie. Deze zes factsheets zijn gebaseerd op data uit 2017.

Doel
Inzicht geven in het gebruik van zorg en ondersteuning door mensen met dementie met gegevens over 2018 en 2019.

Methode
Het huidige project wordt voortgezet los van het DvE programma, waarbij de reeds uitgebrachte factsheets zullen worden geactualiseerd op basis van bestaande en gekoppelde data die binnen de beveiligde remote access omgeving van het CBS geanalyseerd zullen worden.

Resultaten
We verwachten komende zomer de geactualiseerde factsheets te kunnen publiceren op de website van het Nivel.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
In dit project werken we samen met
Alzheimer Nederland, Vilans, VWS, VUmc (leden van de stuurgroep/adviseurs)