Project
afgesloten

Registratie huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten (extramuraal)

Duur: januari 1970 - doorlopend

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van pas afgestudeerden om in hun beroep aan de slag te kunnen, houdt het NIVEL een registratie bij van pas afgestudeerde huisartsen en verloskundigen bij. De gegevens uit deze registraties bieden onder andere de mogelijkheid inzicht te krijgen in het aantal werkzoekenden, het aantal dat in een ander beroep aan de slag gaat, de duur van de periode waarin men naar werk zoekt etc

De gegevens voor de twee registraties worden verkregen via een schriftelijke enquête. Ieder jaar op peildatum 1 januari wordt een enquête gestuurd naar alle in het jaar daarvoor afgestudeerden, alsmede aan degenen die in de peiling van het jaar daarvoor hebben aangegeven nog op zoek te zijn naar werk.
De resultaten van de registraties van pas-afgestudeerden worden jaarlijks gepubliceerd in brochures, artikelen en op de NIVEL website “Beroepen in de gezondheidszorg”van het NIVEL. Verder worden de belangrijkste gegevens uit deze registraties opgenomen in de jaarlijkse “Arbeidsmarktstatistieken Zorg en Welzijn”. De uitkomsten spelen verder een belangrijke rol bij de capaciteitsramingen voor huisartsen en verloskundigen
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS