Project
afgesloten

Relatie tussen uitstoot CORUS en gezondheidsproblemen, zoals gemeten in de huisartspraktijk

Het ministerie van VROM heeft het RIVM opgedragen onderzoek uit te voeren naar aanleiding van de tv- uitzending (Zembla) over de relatie tussen de uitstoot van Corus en gezondheidsproblemen in de omgeving. Het RIVM richt zich vooral op de mogelijke relatie tussen deze uitstoot en tumoren. Het NIVEL is verzocht onderzoek te doen naar COPD en andere chronische aandoeningen, waarbij gebruik wordt gemaakt moet van routinematige gegevens uit de elektronische patiëntendossiers van huisartsen.
Het ministerie van VROM heeft het RIVM opgedragen onderzoek uit te voeren naar aanleiding van de tv- uitzending (Zembla) over de relatie tussen de uitstoot van Corus en gezondheidsproblemen in de omgeving. Het RIVM richt zich vooral op de mogelijke relatie tussen deze uitstoot en tumoren. Het NIVEL is verzocht onderzoek te doen naar COPD en andere chronische aandoeningen, waarbij gebruik wordt gemaakt moet van routinematige gegevens uit de elektronische patiëntendossiers van huisartsen.
In 20 huisartspraktijken wordt de morbiditeit geëxtraheerd voor een periode die overeenkomt met de periode dat de huisarts daadwerkelijk registreert met behulp van de International Classification of Primary Care. De minimale periode is hierbij twee jaren, de maximale 10 jaren.
Al dan niet meer, of andere aandoeningen in IJmond dan in rest van het land.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VROM, RIVM/Medische MilieuKunde
In dit project werken we samen met
RIVM/Medische MilieuKunde, Werkgroep Onderzoek Kwaliteit/Scientific Institute for Quality of Healthcare