Project
Afgesloten
2017

Resultaatevaluatie van proces en structuur van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)

Duur: februari 2016 - maart 2017

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) richt zich vanaf 2008 op het verbeteren van zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen.
Welke beweging heeft het NPO in gang gezet, hoe is het proces daarbij verlopen en heeft dit bijgedragen aan een duurzaam integraal ondersteuningsaanbod voor kwetsbare ouderen?

Gedurende 1 jaar worden vier deelprojecten uitgevoerd binnen een mixed-method evaluatiedesign:
1) reconstructie van de onderliggende beleidstheorie van het NPO;
2) eerste typering van netwerken op basis van interviews met ouderen, professionals en andere stakeholders;
3) kwantitatieve enquêtes onder zorgprofessionals en ouderen;
4) case studies naar landelijke infrastructuur en regionale netwerken

De resultaatevaluatie zal leiden tot aanbevelingen voor landelijk en regionaal ouderenbeleid.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZomMw
In dit project werken we samen met
Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg te Rotterdam (Projectleider Prof. dr. R.A. Bal)