Project
afgesloten

Resultatenanalyse van projecten binnen het deelprogramma implementatie van het programma doelmatigheidsonderzoek van ZonMw

Het deelprogramma Implementatie van het programma doelmatigheidsonderzoek binnen ZonMw heeft de maatschappelijke taak om de besluitvorming ten aanzien van de doelmatigheid in de zorg te ondersteunen. De doelmatigheid kan echter alleen gerealiseerd worden als de resultaten hun weg vinden in de praktijk: de zorgvernieuwing moet worden geïmplementeerd. Dit onderzoek richt zicht op studies waarin implementatie centraal staat. Er wordt onderzocht of en hoe de verschillende studies omgaan met het implementatieprobleem. Zowel de theoretische onderbouwing van keuzes voor implementatiestrategieën als de feitelijke uitvoering daarvan worden hierbij onderzocht.
Wat is de bijdrage van de verschillende studies aan de kennis/theorievorming van implementatieonderzoek?
Het analyseren van 27 projecten op implementatiekenmerken; beoogde en ingezette strategieën en de onderbouwing daarvan.
Het onderzoek zal duidelijk maken wat de relatie is tussen de praktijk van implementatie en de theorievorming. Daarnaast wordt meer inzicht verkregen in de mate waarin binnen de verschillende studies daadwerkelijk een implementatieprobleem wordt behandeld.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
ZonMw (G. Appel)