Project
afgesloten

Richtlijnen en organisatie van zorg

Duur: juni 2010 - september 2010

In multidisciplinaire richtlijnen, Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraken (LESA’s), Landelijke Transmurale Afspraken (LTA’s) en zorgstandaarden wordt aandacht besteed aan de organisatie van de zorg. De aanbevelingen die gedaan worden zijn vaak niet direct herkenbaar.

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de aanbevelingen die in multidisciplinaire richtlijnen, LESA’s, LTA’s en zorgstandaarden worden gedaan.

• Documentenanalyse: de richtlijnen worden onderworpen aan een kwantitatieve en kwalitatieve inhoudsanalyse. Hiervoor zal een checklist worden gebruikt. Deze checklist richt zich op de organisatorische gevolgen van het gebruik van de richtlijnen.
• Focusgroepen: discussie over de ervaringen met de implementatie van organisatorische aanbevelingen onder zorgverleners, management, zorgverzekeraars en de inspectie voor de gezondheidszorg.

Aanbevelingen voor het opnemen van organisatorische gevolgen in een richtlijn.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Regieraad
In dit project werken we samen met
Orde van Medisch Specialisten