Project
afgesloten

Samenwerken aan betere therapietrouw

Duur: augustus 2018 - september 2019

Waarom dit project?
Therapietrouw is een breed onderkend maatschappelijk probleem. Over de jaren heen zijn veel interventies ontwikkeld om therapietrouw te bevorderen, al dan niet (kosten)effectief. Deze interventies richten zich zowel op het begin van de therapie om te voorkomen dat patiënten therapieontrouw worden als op patiënten die na verloop van tijd hun medicatie minder goed innemen of helemaal stoppen. Het is voor zorgaanbieders, zorggebruikers en zorginkopers niet altijd duidelijk welke interventies wanneer en bij wie effectief zijn en waar deze te vinden zijn. Ook is het voor hen lastig in te schatten hoe goed een interventie is te implementeren in hun specifieke situatie.

Wat is het doel?
Het project heeft een inventariserend karakter. Het belangrijkste doel is:
Het in kaart brengen en publiek inzichtelijk maken van bestaande therapietrouw-interventies en de kenmerken hiervan, inclusief gevonden resultaten, effecten en mate van implementeerbaarheid.

De interventies richten zich op verschillende fases in het proces van geneesmiddelen innemen. Interventies kunnen zich op patiënten richten, op hun naasten/mantelzorgers, op alle zorgverleners die betrokken zijn bij het begeleiden van patiënten in het gebruik van geneesmiddelen en/of op het zorgsysteem.

Wat gaan we doen?
Onderzoekers en ontwikkelaars van Nederlandse interventies wordt gevraagd hun interventie in te dienen. Hiertoe gebruiken zij een gestructureerd aanmeldformulier dat is opgesteld door het projectteam met input van een focusgroep bestaande uit onderzoekers en vertegenwoordigers van professionals en patiënten. Onderwerpen die beschreven worden, betreffen bijvoorbeeld de doelgroep voor de interventie , wat de interventie inhoudt. welk gedrag beïnvloed wordt en welke zorgverleners betrokken zijn. Daarnaast beschrijft het projectteam de interventies op een aantal aspecten zoals mate van effectiviteit en implementeerbaarheid in vergelijking net andere studies. Leden van het projectteam voegen de informatie van de indieners en hun beoordeling samen in een tekst voor de website. Deze wordt voor publicatie voorgelegd aan de indieners. Daarnaast zal het projectteam een aantal aansprekende voorbeelden uit internationaal onderzoek beschrijven.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
In dit project werken we samen met
Sint Maartenskliniek, IQ Health Care