Project
Afgesloten
2018

Samenwerking Zorginstituut Nederland en het NIVEL

Duur: januari 2016 - december 2018

Zorginstituut Nederland en het NIVEL hebben een samenwerking die tot doel heeft elkaar op raakvlakken te versterken. Hierbij gaat het onder meer om thema’s als transparantie van kwaliteit van zorg, het meten van patiëntervaringen en uitkomsten, registratie van gegevens door zorgaanbieders etc.

Dit project valt binnen deze samenwerking en heeft twee doelen:
(1) het uitwisselen van kennis en ervaring met betrekking tot het meten van patiëntervaringen en patiëntgerapporteerde uitkomsten als maat voor kwaliteit van zorg;
(2) het faciliteren van verbinding tussen beide instituten op overige raakvlakken.

Organisatie van fora over het meten van kwaliteit van zorg, gezamenlijke begeleiding van promotieonderzoek gericht op het meten van kwaliteit van zorg, gezamenlijke bijdragen aan congressen, faciliteren van verbinding en kruisbestuiving over de volle breedte van beide instituten.
Fora-bijeenkomsten, artikelen / proefschrift, abstracts en presentaties voor congressen, projectplannen voor aanvullend onderzoek.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland