Project
afgesloten

Seasonal Influenza Mortality Burden Estimates: the GLaMOR II project

De WHO schat dat elk jaar wereldwijd 250.000 tot 500.000 mensen overlijden aan seizoensgriep. Deze aantallen zijn echter gebaseerd op een extrapolatie van schattingen die in de VS zijn gemaakt. Om de cijfers betrouwbaarder te maken, leidt het NIVEL in opdracht van de WHO de Global Influenza Mortality Study (GLaMOR II).

De algemene onderzoeksvraag van het project is: wat zijn reële schattingen voor de sterfte als gevolg van seizoensgebonden griep voor de wereld en voor de WHO regio's, met bijzondere aandacht voor tropische en subtropische gebieden?

Daarnaast zullen we de volgende sub-onderzoeksvragen te beoordelen:
- Welke leeftijdsgroepen hebben de hoogste griep gerelateerde sterfte ?
- Welke influenzavirus types / subtypes hebben de hoogste griep gerelateerde sterfte ?
- Hoe verschilt de seizoensgriep gerelateerde sterfte per sterfte groep (bijv respiratoire sterfte versus totale sterfte)

De studie aanpak is gebaseerd op het GLaMOR I project (gepubliceerd in PlosMedicine). De methode maakt gebruik van een aanpak met twee fasen. In fase 1, passen we een multivariate lineaire regressie model toe op geobserveerde respiratoire sterfte in een groep van landen (ongeveer 30 landen) en schatten de griep gerelateerde sterfte in elk land. In fase 2 gebruiken we de resultaten van fase 1, plus tien land indicatoren, in een meervoudige imputatie model om de sterfte te schatten in alle landen ter wereld, de regio’s en de wereld als geheel.

Een verslag voor de WHO en een wetenschappelijke publicatie.
Dit project wordt gesubsidieerd door
World Health Organization
In dit project werken we samen met
National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA
Sage Analytica, Bethesda, Maryland, USA
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, USA