Project
afgesloten

‘Shared decision making bij kanker’ (Zorginstituut Nederland)

Gedeelde besluitvoering is voor ongeneeslijk zieke kankerpatiënten van groot belang voor optimale zorg en kwaliteit van leven, maar nog niet vanzelfsprekend voor long- en darmkanker patiënten.
Dit onderzoek inventariseert wat wetenschappelijk bekend is over gezamenlijke besluitvorming bij niet-curabele patiënten met long- of darmkanker, en de manier waarop keuzehulpen- en instrumenten hiervoor ingezet kunnen worden.
Systematisch literatuuronderzoek, inventarisatie van initiatieven, online vragenlijst, expertmeeting
Dit project resulteert in aanbevelingen voor verbeterde gedeelde besluitvorming en de inzet van keuzehulpen, die het Zorginstituut kan gebruiken voor een Verbetersignalement.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland
In dit project werken we samen met
Geen. We hebben wel 2 adviseurs buiten het NIVEL: Prof Elwyn en Dr van Lindert