Project
Afgesloten
2017

Snelle risicoanalyse van zoönosen

Duur: aug 2014 - sep 2017

Achtergrond
Infectieziekten die van dier naar mens overspringen (zoönosen) vormen een toenemende bedreiging voor de volksgezondheid.Voor een goede bestrijding is het belangrijk dat uitbraken van deze ziekten zowel in dieren als in mensen snel worden herkend en dat bronnen snel worden opgespoord.

Doel
Modellen ontwikkelen waarmee ziektesignalen in mensen en productiedieren met minimale vertraging worden samengebracht en geanalyseerd.

Resultaat
Het resultaat van dit project is een praktisch instrument voor snelle risicoanalyses van infectieziekten die van dier naar mens overdraagbaar zijn.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMW
Projectpartners
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; Centraal Veterinair Instituut; Gezondheidsdienst voor Dieren