Project
afgesloten

Specificering indicatoren: naar een duurzame monitoring van de implementatie van het VN-verdrag voor rechten van mensen met beperkingen

Duur: januari 2017 - maart 2017

Het College voor de Rechten van de Mens zoekt naar een manier om de naleving van het VN-verdrag voor rechten van mensen met beperkingen te monitoren.
Wat zijn geldige indicatoren voor de participatie van mensen met beperkingen op het gebied van wonen en deelnemen aan de maatschappij en werk?
Op basis van de onderzochte beschikbaarheid en bruikbaarheid van bestaande informatie en de eerste meting, worden de indicatoren verder gespecificeerd en aangescherpt.
Indicatoren die kunnen worden gebruikt om ontwikkelingen in de tijd te kunnen vaststellen op het terrein van participatie en een duurzame meting mogelijk maken.
Dit project wordt gesubsidieerd door
College voor de Rechten van de Mens
In dit project werken we samen met
Trimbos-instituut