Project
afgesloten

SPING - Sterk gestart in de zorg

Uitval van verpleegkunde studenten op HBO-V’s komt veel voor
Het hoofddoel van dit project is inzicht krijgen waardoor uitval op HBO-V’s veroorzaakt wordt en hoe die uitval voorkomen kan worden.
Er zijn verschillende fasen:
1.Systematic review
2. Cohorstudie onder studenten HBO-V
3. Kwalitatieve interviews met studenten HBO-V die gestopt zijn
4. Interventiestudie
Proefschrift en effectieve strategieën om uitval op HBO-V’s te voorkomen
Dit project wordt gesubsidieerd door
Raak-SIA
In dit project werken we samen met
Hogeschool Rotterdam, dr. Pepijn Roelofs en drs. E. Bakker
Erasmus MC – Huisartsgeneeskunde, te Rotterdam, Prof. Dr. B. Koes
VU Medisch Centrum – Sociale Geneeskunde, gevestigd te Amsterdam, Prof. Dr. A. van der Beek