Project
Start
oktober 2018

Sporten met een verstandelijke beperking; belemmeringen en mogelijkheden