Project
afgesloten

Stimulating self-mangement in irritable bowel sydrome through web-based interactive technology.

Duur: 2005 - 2008

Het tegengaan van inadequate zelfzorg bij patiënten met irritable bowel syndrome (IBS) die zich uit in catastroferende cognities, somatische attributies en vermijdingsgedrag kan bijdragen aan welbevinden en pijnvermindering bij deze patiënten. Verwacht wordt dat door situationele feedback het adequaat omgaan met de klachten en de ernst van de klachten meer beïnvloed wordt dan door het reguliere beleid bij deze klachten (voorlichting, dieet, geruststelling).
Wat is de effectiviteit van het geven van situationele ICT-gestuurde feedback ter bevordering van zelfzorg bij IBS?

Dertig van zestig participerende IBS patiënten vullen gedurende 5 weken via een pocketcomputer op vier momenten per dag een vragenlijstje in over klachten en manier van omgaan met de klachten. Antwoorden op deze vragen worden onmiddellijk doorgestuurd naar een psycholoog die op basis daarvan tweemaal per dag feedback formuleert en opstuurt naar de patiënt. Dertig anderen krijgen care-as-usual.

Handvatten voor het vergroten van de effectiviteit van therapeutische interventies bij patiënten met IBS, een van de vele lichamelijk onbegrepen klachten.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Maag Lever Darm Stichting