Project
Afgesloten
2012

Strandkamermethode: ontwikkelen van een onderzoeksprotocol voor mensen met dementie

Duur: okt - dec 2012

Achtergrond
Mensen met dementie in verpleeghuizen zijn vaak geagiteerd, depressief of apathisch. Geïntegreerde zintuigactivering rondom een positief thema als ‘strandbezoek’ kan hier mogelijk verbetering in brengen.

Onderzoeksvraag
Kan met de strandkamermethode agitatie, depressie en apathie in dementerende verpleeghuisbewoners worden verminderd?

Methode
We ontwikkelen een onderzoeksprotocol voor een multi-center interventieonderzoek.

Resultaat
Een onderzoeksprotocol voor een multi-center interventieonderzoek.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
VUmc