Project
afgesloten

Studie naar goede evidentie voor een beter begrip van gezondheidsvaardigheden (‘Health literacy’) in de Europese Unie (HEALIT4EU)

Gezondheidsvaardigheden (‘Health literacy’) worden steeds meer herkend als determinant van gezondheid. Er gebeurt op dit gebied veel in de EU. De meeste studies zijn echter buiten de EU uitgevoerd. Daarom is er weinig bekend over het niveau van gezondheidsvaardigheden en het effect op gezondheid in de Europese context, en op de (kosten-)effectiviteit van beleid en interventies op het gebied van gezondheidsvaardigheden in de EU.
1. Beschrijving en beoordeling van interventies in de Europese context
2. In kaart brengen van bestaand beleid ter bevordering van gezondheidsvaardigheden in EU lidstaten en van instrumenten om de voortgang daarvan te meten
De mogelijkheid exploreren om niveaus van gezondheidsvaardigheden in de EU te schatten met behulp van een multivariabel model
Desk research, literatuuronderzoek, vragenlijst bij stakeholders
in 2015
Dit project wordt gesubsidieerd door
EU
In dit project werken we samen met
EPHORT consortium (NIVEL (consortiumleider)
RIVM
EPHA
partners in EU-landen