Project
afgesloten

Studie naar off-label gebruik van medicijnen in de Europese Unie

Off-label gebruik verwijst naar het voorschrijven van medicijnen voor bijvoorbeeld een andere indicatie of aan een andere patiëntengroep dan waarvoor het medicijn is geregistreerd. Off-label voorschrijven heeft voordelen (voldoen aan een onvervulde medische behoefte) en nadelen (gebrek aan kennis en effecten). Off-label gebruik leidt dan ook tot een toenemend aantal vragen van de EU deelstaten aan de Europese Commissie. Er is behoefte aan een overzicht van de omvang van en drijfveren achter off-label gebruik.

Wat is de stand van zaken rond off-label gebruik (gebruik en praktijk), wat zijn de drijfveren achter off-label voorschrijven en wat is de positie van de EU deelstaten ten opzichte van off-label gebruik?

Literatuurstudie, interviews en brainstormsessies met stakeholders en analyses van rechtszaken rond off-label gebruik.

Een helder overzicht van bestaande en voorziene praktijken rond off-label medicijngebruik in de EU deelstaten en een feitelijk analyse van de positie van de deelstaten t.o.v. bestaande maatregelen en mogelijke tools om off-label gebruik te reguleren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
DG Santé
CHAFFA (Europese Commissie)
In dit project werken we samen met
RIVM (Marjolein Weda)