Project
afgesloten

Studiekringen van en voor ouderen

Duur: februari 2016 - december 2017

In een Studiekring bespreken10-15 ouderen twee-wekelijks een gezamenlijk gekozen (actueel) onderwerp. Essentieel is ‘zelf doen’. Studiekringen houden mensen betrokken bij elkaar en de samenleving.

1.Is de methode Studiekringen toepasbaar voor ouderen met een of meerdere beperkingen? Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren? Ondersteunen digitale technieken en media meedoen met de Studiekring en behoud van sociale contacten?
2. Wat levert deelname aan Studiekringen op voor ouderen met een beperking?

Interviews met sleutelfiguren, focusgroepen met ouderen, interviews met ‘afhakers’
1.Inzicht in belemmerende en bevorderende factoren van aanpassing van de methode voor de doelgroep.
2. Inzicht in de vraag of deelname aan Studiekringen betekent dat zij meer sociale contacten hebben, actiever zijn en of dit er toe bijdraagt dat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Fonds NutsOhra
In dit project werken we samen met
Rijnbrink, Spectrum (Adrea Kuijpers), Gelders Platform Studiekringen