Project
afgesloten

Surveillance van het Respiratoir Syncytiaal Virus (RSV) in Europe

Duur: 2007 - 2008

Het RS-virus veroorzaakt met name bij jonge kinderen en ouderen een ziektebeeld dat nauwelijks is te onderscheiden van influenza. In dit project wordt nagegaan in hoeverre de surveillance van RSV is te integreren met die van influenza, welke determinanten bijdragen aan de verspreiding van RSV en op welke wijze RSV van influenza is te onderscheiden.

Wat is de bijdrage van infecties met het RS-virus aan de jaarlijkse influenza-epidemie, op welke wijze dient een surveillance van RSV te worden uitgevoerd en op welke wijze is onderscheid te maken tussen een RS-virusinfectie en influenza?

Op basis van gegevens, ontleend aan de surveillance in het kader van het EISS-project (zie INT-005) worden gegevens over de verspreiding van RSV gecombineerd met andere gegevensbronnen.

Inzicht in de specifieke bijdrage van RSV bij respiratoire aandoeningen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Aventis-Pasteur
In dit project werken we samen met
Afdeling Public Health, Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen (prof. Dr. J. van der Velden)
Nationale Influenza Centra in alle lidstaten van de Europese Unie