Project
afgesloten

Systematische literatuurstudie naar kosten en baten van videocommunicatie in de zorg thuis

De wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, een steeds krappere arbeidsmarkt en sterk groeiende kosten van de gezondheidszorg maken het zoeken naar kosteneffectieve innovaties nodig. Een voorbeeld is videocommunicatie in de zorg thuis.
1) Welk onderzoek is al verricht naar de balans tussen kosten en financiële baten van videocommunicatie in de zorg voor thuiswonende mensen?
2) Is er op basis van de bestaande studies bewijs dat videocommunicatie leidt tot een balans tussen kosten en baten voor (a) de gezondheidszorg als geheel en (b) de betrokken (thuis)zorgorganisaties?
1) searches in enkele internationale databases,
2) selectie op basis van titel en abstracts, daarna op basis van full-texts,
3) beoordelen van de geïncludeerde studies op methodologische kwaliteit,
4) data-extractie,
5) data-analyse en synthese.
Input voor beleidsmakers om verder richting te geven aan de beleidslijnen en financiering van videocommunicatie in Nederland.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Actiz