Project
afgesloten

Taakverschuiving een oplossing voor het huisartsentekort?

Duur: 2005 - 2007

Om een dreigend lokaal huisartstekort te voorkomen is medio 2004 het Zorgcentrum Groningen West opgericht. Doel is door taakherschikking en betere facilitering met eenzelfde aantal huisartsen een grotere populatie te bedienen. Het zorgcentrum kan worden beschouwd als een voorbeeldproject op dit gebied.

- In hoeverre lukt het door taakverschuiving met een gelijkblijvend aantal huisartsen een grotere populatie te bedienen?
- Welke gevolgen heeft dit voor de kwaliteit uit patiënt- en professioneel perspectief?
- Welke onbedoelde gevolgen treden op o.m. op het terrein van zorgconsumptie en werklast?

Interviews met hulpverleners, patiëntenquêtes, analyse van medische dossiergegevens.

In 2007 verschijnt het eindrapport.
Dit project wordt gesubsidieerd door
College voor Zorgverzekering (CVZ)
In dit project werken we samen met
Institute for Medical Technology Assesment