Project
Start
april 2021

TaSHI: versterking van het EU-gezondheidsbeleid op het gebied van taakverschuiving

Doel
Het TaSHI-project heeft tot doel nieuwe inzichten en up-to-date kennis te verschaffen over taakverschuiving en de overdraagbaarheid en toepassing van good practices bij de implementatie.

De specifieke doelstellingen van TaSHI zijn:
- Een nieuw begrip en up-to-date kennis verschaffen over taakverschuiving en over overdraagbaarheid en toepassing van good practices bij de uitvoering.
- Verschillende analysemethoden toepassen om toegevoegde waarde te bieden aan het concept, de notie en de implementatie van taakverschuiving op EU-, nationaal en regionaal niveau.
- Om pilots uit te voeren op vijf implementatielocaties om bewijs en gegevens te verzamelen over de verschillende soorten taakverschuiving (bijv. herverdeling van werktijd, heroverwogen reikwijdte van praktijken in eerstelijnszorg, geestelijke gezondheidszorg, radiologie en oogheelkunde, profiteren van telegeneeskunde en digitale gezondheid).
- Streven naar het faciliteren van dialogen en kennisuitwisseling tussen de relevante stakeholders.
- Een verzameling van good practices, nuttige hulpmiddelen en methoden, een gids over taakverschuiving ter ondersteuning van de real-life implementatie, casestudies over de ervaringen van de pilots, praktisch trainingsmateriaal en curriculum, en een reeks aanbevelingen.

Verwachte resultaten
Het TASHI-project zal verschillende rapporten, (web)publicaties, artikelen, fastheets en webtools opleveren, rapportage over een verzameling van goede praktijken, leerhulpmiddelen en -methoden, een gids over taakverschuiving ter ondersteuning van de real-life implementatie, casestudies, praktisch trainingsmateriaal en curriculum, en aanbevelingen voor taakverschuiving.
Dit project wordt gesubsidieerd door
CHAFEA (European Commission)