Project
Start
januari 2018

Taxinomisis: een multidisciplinaire benadering voor de stratisficatie van patiënten met halsslagaderdissectie (CAD)

Carotid Artery Disease (CAD), de primaire trigger van ischemische cerebrovasculaire gebeurtenissen, waaronder beroerte, veroorzaakt wereldwijd grote morbiditeit, mortaliteit en kosten voor de gezondheidszorg. Toch is de behandeling gebaseerd op criteria die in de jaren 90 zijn vastgesteld en die geen rekening houden met de moleculaire evolutie die we sindsdien hebben gezien, noch met de introductie van nieuwe medicatie, wat heeft geleid tot een opmerkelijk hoge onnodige chirurgische behandeling waarbij de meeste risicopatiënten werden gemist.
Het TAXINOMISIS-project zal CAD-patiënten voorzien van nieuwe, op ziektemechanismen gebaseerde stratificatie om te voorzien in de behoefte aan gelaagde en gepersonaliseerde therapeutische interventies in het huidige tijdperk.

Methoden:
De volgende methoden zullen worden gebruikt:
(1) de ontleding van mechanismen die de halsslagaderziekte mediëren en identificatie van gevoeligheids- en beschermingsfactoren voor plaque-erosie en / of ruptuur met behulp van longitudinale cohorten en multi-omics,
(2) de definitie van verschillende ziektefenotypen en endotypen, en het genereren van moleculaire vingerafdrukken van hoog versus laag risico via systeemgeneeskunde,
(3) de ontwikkeling van een multilevel risicovoorspellingsmodel van de symptomatische plaque met nieuwe biomarkers en geavanceerde beeldvorming, geïmplementeerd in een software, om de stratificatie van patiënten en klinische besluitvorming te ondersteunen,
(4) de ontwikkeling van nieuwe farmacogenomics-oplossingen gebaseerd op lab-on-a-chip-technologie ter ondersteuning van gepersonaliseerde behandeling,
(5) de evaluatie van het nieuwe risicovoorspellingsmodel en lab-on-a-chip-apparaat in een prospectieve observationele klinische studie, en
(6) de beoordeling van regelgevende, kosteneffectieve en ethische kwesties met betrekking tot de implementatie en commercialisering van de resultaten van het programma.

Resultaat
De TAXINOMISIS heeft het potentieel om de huidige stand van de techniek op het gebied van stratificatie van patiënten met CAD rationeel te veranderen, onnodige operaties te verminderen, medische behandelingen te verfijnen en nieuwe wegen te openen voor therapeutische interventie, terwijl de Europese biotechnologiesector wordt versterkt.
Dit project wordt gesubsidieerd door
European Commission: Research & Innovation
In dit project werken we samen met
17 partners in dit project. Project coordinator: University of Ioannina, Greece.