Project
afgesloten

Themarapportage dementie

Duur: augustus 2017 - december 2017

Het aantal mensen met dementie neemt toe en tegelijkertijd moeten mensen langer thuis blijven wonen.
In de themarapportage dementie staan een aantal vragen centraal die betrekking hebben op: 1) de incidentie en prevalentie van dementie; 2) behoeften en aanbod aan zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers; 3) de maatschappelijke gevolgen van dementie; 4) de maatschappelijke gevolgen van beleid gericht op langer thuis wonen.
Voor deze themarapportage zal gebruik gemaakt worden van verschillende bestaande en recente informatiebronnen.
Deze themarapportage zal inzicht geven in de huidige stand van kennis en kennishiaten met betrekking tot behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers, het huidige aanbod aan zorg en ondersteuning en de maatschappelijke gevolgen van dementie.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
In dit project werken we samen met
RIVM
Trimbos Instituut
SCP
CBS