Project
afgesloten

Thematische wetsevaluatie toezicht

Het toezicht op de kwaliteit van de zorg staat in toenemende mate in de publieke belangstelling. De verwachtingen ten aanzien van de bijdrage van het toezicht aan het verhogen van de kwaliteit en veiligheid van zorg zijn hooggespannen. In het regeerakkoord krijgt het toezicht een centrale rol toebedeeld en ook in de publieke media wordt veel van het toezicht verwacht. In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre het wettelijk kader en instrumentarium dat het toezicht ter beschikking staat en de praktijk waarin het toezicht gestalte krijgt inderdaad bijdraagt aan een verhoging van de kwaliteit van zorg. De concrete onderzoeksactiviteiten vanuit het NIVEL hebben betrekking op het derde deel van de evaluatie: het onderdeel effecten van toezicht.
(hoofdonderzoeksvraag) Is het samenstel van de wettelijke regels en het bijbehorend instrumentarium voor het interne en het bestuursrechtelijk toezicht op de kwaliteit van zorg en het samenspel van de actoren die zich hierop richten in staat om kwalitatief verantwoorde zorg op doelmatige en doeltreffende manier te bewaken en te bevorderen en, voor zover dit niet het geval is, welke suggesties ter verbetering kunnen er vanuit de evaluatie worden aangedragen?
Het onderdeel waar het NIVEL zich op richt kent drie delen: een literatuuronderzoek, een secundaire analyse van interviews en een (beperkte) peiling onder de leden van het Consumentenpanel gezondheidszorg.
Een antwoord op de vraag naar wat er bekend is op basis van bestaand onderzoek over de rol van het wettelijk instrumentarium bij het al dan niet bereiken van toezichtseffecten in relatie tot het belang van andere factoren. Daarnaast kunnen we inzicht geven in wat burgers verwachten van het toezicht en kunnen we inzicht geven in de effecten die burgers van het toezicht door de IGZ bemerken.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
iBMG (Roland Bal, Kor Grit)
Nivel (Prof. dr. ir. R.D. (Roland) Friele)
de Universiteit van Amsterdam (Prof. mr. J. Legemaate, Dr. Mr. E. Plomp) en Mr. M. (Mieke) de Die