Project
afgesloten

Tijdige inzet en optimale palliatieve zorg bij mensen die dak- of thuisloos zijn: de eerste fase van een project voor ontwikkeling en implementatie van een consultatiefunctie

Palliatieve zorg voor ernstig zieke dak- en thuislozen wordt vaak pas laat in het ziekteproces aangeboden. Hun hulpverleners hebben vaak weinig kennis van palliatieve zorg.

Welke kenmerken en zorgbehoeften hebben dak- en thuislozen in de laatste levensfase, welke zorg krijgen zij en welke knelpunten treden daarin op?

De methode bestaat uit:
- een internationale literatuurstudie
- analyses van bestaande cohorten van dak- en thuislozen
- dossieronderzoek naar zorg in de laatste levensfase
- een expertraadpleging

De resultaten worden verwerkt in publicaties voor verschillende doelgroepen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
VU Medisch Centrum EMGO Instituut (Prof. dr. Bregje D. Onwuteaka-Philipsen)
Hospice Kuria (Dhr. Jaap Gootjes)
EPZ Erasmus MC (Dr. Judith A.C. Rietjens)