Project
Afgesloten
2017

Toegankelijkheid van patiëntenportalen voor verschillende groepen patiënten. Inzichten voor programma VIPP, 2017

Duur: mei - dec 2017

Achtergrond
Er wordt hard gewerkt door ziekenhuizen aan de toegankelijkheid van medische gegevens voor patiënten. Patiënten maken echter nauwelijks gebruik van online zorgtoepassingen. Patiënten die op dit moment via een patiëntportaal hun medische gegevens willen bekijken, komen regelmatig jargon en afkortingen tegen. De indeling is ook niet altijd duidelijk voor patiënten. Onderzoeksinstituut NIVEL bracht mogelijke verbeteringen en drempelverlagers om het gebruik van patiëntportalen te verhogen in kaart, in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) voor het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP).

Doel
Het doel van dit onderzoek is om aandachtspunten te identificeren die van belang zijn voor het daadwerkelijke gebruik van patiëntenportalen waarin patiënten digitaal toegang krijgen tot hun medische gegevens.

Methode
Een serie bestaande patiëntenportalen wordt getest op bruikbaarheid en begrijpelijkheid met behulp van cognitieve interviews bij verschillende doelgroepen. Daarnaast wordt kennis gebundeld uit de literatuur met betrekking tot toegankelijkheid voor verschillende doelgroepen, verdeling van gezondheidsvaardigheden in verschillende patiëntenpopulaties of regio’s, en de inbedding van patiëntenportalen in het zorgproces.

Resultaten
Deelnemende ziekenhuizen ontvangen feedback over hun eigen portaal. Daarnaast worden inzichten samengevat in een document met adviezen en aandachtspunten. Tot slot wordt een openbare publicatie opgesteld van het onderzoek.
Dit project wordt gesubsidieerd door
NVZ: Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen