Project
afgesloten

Toegankelijkheid van patiëntenportalen voor verschillende groepen patiënten. Inzichten voor VIPP

Er wordt op dit moment hard gewerkt door ziekenhuizen aan de toegankelijkheid van medische gegevens voor patiënten. Patiënten maken echter nauwelijks gebruik van online zorgtoepassingen.
Het doel van dit onderzoek is om aandachtspunten te identificeren die van belang zijn voor het daadwerkelijke gebruik van patiëntenportalen waarin patiënten digitaal toegang krijgen tot hun medische gegevens.

Een serie bestaande patiëntenportalen wordt getest op bruikbaarheid en begrijpelijkheid met behulp van cognitieve interviews bij verschillende doelgroepen. Daarnaast wordt kennis gebundeld uit de literatuur met betrekking tot toegankelijkheid voor verschillende doelgroepen, verdeling van gezondheidsvaardigheden in verschillende patiëntenpopulaties of regio’s, en de inbedding van patiëntenportalen in het zorgproces.
Deelnemende ziekenhuizen ontvangen feedback over hun eigen portaal. Daarnaast worden inzichten samengevat in een document met adviezen en aandachtspunten. Tot slot wordt een openbare publicatie opgesteld van het onderzoek.
Dit project wordt gesubsidieerd door
NVZ: Nederlandse vereniging voor ziekenhuizen