Project
afgesloten

Toekomst visie Huisartsenzorg in 2022; waar staat de huisartsenzorg anno 2014

In 2012 is de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 verschenen. Deze toekomstvisie wil de kernwaarden van de Nederlandse huisarts vastleggen en zorgvuldig borgen. Het leidende motto bij de formulering van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 luidt “Modernisering naar menselijke maat”. Dit vraagt om inzicht in waar de huisartsgeneeskunde in Nederland nu staat, en waar nog kleine en grote stappen gezet moeten worden om deze ambities waar te maken.
Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de ambities zoals geformuleerd in de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022, en wat kan gezegd worden over de haalbaarheid van deze ambities?
Stand van zaken van alle 17 ambities wordt, indien meetbaar te maken binnen de duur van dit project, uitgewerkt.
De resultaten zullen in een beknopt overzicht gepresenteerd worden en zullen besproken worden met de koepelorganisaties (NHG en LHV) om de resultaten beter te kunnen duiden. Op basis van de resultaten en de gesprekken met NHG en LHV volgen aanbevelingen bij welke ambities nog de meeste ruimte voor verbetering is en welke ambities al bijna volbracht zijn. LHV en NHG hebben een actieve rol bij het opstellen van de aanbevelingen.
Daarnaast kan dit eindrapport als uitgangpunt dienen om de effecten van het bereiken van de ambities op uitkomsten te bepalen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
NIVEL