Project
afgesloten

Toekomstverkenningen en capaciteitsramingen voor de podotherapie in Nederland

Al geruime tijd is er sprake van een grote krapte op de arbeidsmarkt voor podotherapeuten in Nederland. Verwacht wordt dat deze krapte zal toenemen als verschillende ontwikkelingen in de toekomst doorzetten.
De vraag in brede zin is of de huidige aanbod of vraag en aanbod van podotherapeuten in Nederland aansluiten, hoe stabiliteit op de arbeidsmarkt behouden/bereikt kan worden en welke (opleidings)maatregelen nodig zijn om evenwicht te bereiken.
Het onderzoek bestaat uit desk research, analyse van bestaande enquêtegegevens, en het opstellen van beleidsrijke maar realistische scenario’s om het rekenmodel van het NIVEL voor capaciteitsramingen toe te passen. De scenario’s worden in twee workshops opgesteld met deelnemers met verschillende perspectieven op de arbeidsmarkt van podotherapeuten.
Op basis van de scenario’s kan bepaald worden hoe onder verschillende omstandigheden de benodigde instroom in de opleiding tot wordt beïnvloed. Dit mondt uit in een berekening van wat de bijstelling van instroom in de opleiding tot podotherapeut zou moeten zijn om evenwicht tussen vraag en aanbod te behouden c.q. te bereiken.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP)