Project
Afgesloten
2020

Tool ‘Wat als ik het niet meer kan’ voor mensen met een beperking en naasten

Duur: mei - dec 2020

Achtergrond
Het thema ‘Wat als ik het niet meer kan?’ voelt voor mensen met een beperking en naasten vaak groots, onoverzichtelijk en emotioneel. De vraag is breed en betreft meerdere levensfasen.

Doel
Het Nivel ontwikkelt in het kader van het VWS-programma 'Volwaardig leven' een digitale tool met informatie, ervaringsverhalen en ondersteuningsmogelijkheden. We doen dat in nauwe samenwerking met naasten.

Werkwijze
Het onderzoek bestaat uit bestudering van bronnen, gesprekken met experts en medewerkers van organisaties die zich bezighouden met de vraag hoe naasten zich kunnen voorbereiden op het overdragen van hun zorg. Daarnaast worden interviews gedaan met naasten.

Resultaat
Digitaal hulpmiddel (tool) voor naasten van mensen met een beperking rondom het thema 'volwaardig leven'.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ministerie van VWS