Project
Afgesloten

TRANSFoRm: gebruik van routinematig verzamelde gegevens in huisartsenpraktijken voor epidemiologisch onderzoek en clinical trials.

Duur: mrt - sept 2010

Achtergrond
In heel Europa worden er in de eerstelijn gegevens verzameld die in principe bruikbaar zijn voor epidemiologisch onderzoek en clinical trials.
In het project TRANSFoRM - Translational Medicine and Patient Safety in Europe - wordt onderzocht hoeverre en op welke wijze kunnen deze gegevens beschikbaar komen voor onderzoek. Aan welke eisen moet dan worden voldaan.

Doel
Het Nivel is betrokken bij twee deelprojecten:
1. Legal and ethical framework
2. Data quality

Resultaten
Het eerste deelproject heeft een framework opgeleverd op basis waarvan kwesties rond privacybescherming kunnen worden beschreven .
Het tweede deelproject borduurt voort op de Nederlandse EPD-scan en levert een instrument op waarmee de bruikbaarheid van gegevens uit elektronische patiëntendossiers kan worden beoordeeld.
Dit project wordt gesubsidieerd door
EU 7th framework programme
In dit project werken we samen met
University of Dundee
Universität Düsseldorf