Project
afgesloten

TRANSFoRm: Translational Medicine and Patient Safety in Europe
Het gebruik van routinematig verzamelde gegevens in huisartsenpraktijken voor epidemiologisch onderzoek en clinical trials.

In heel Europa worden er in de eerstelijn gegevens verzameld die in principe bruikbaar zijn voor epidemiologisch onderzoek en clinical trials.

In hoeverre en op welke wijze kunnen deze gegevens beschikbaar komen voor dit onderzoek. Aanwelke eisen moet dan worden voldaan.

Het NIVEL is betrokken bij twee deelprojecten:
1.Legal and ethical framework.
2. Data quality

Het eerste deelproject heeft een framework opgeleverd op basis waarvan kwesties rond privacybescherming kunnen worden beschreven .
Het tweede deelproject borduurt voort op de Nederlandse EPD-scan en levert een instrument op waarmee de bruikbaarheid van gegevens uit elektronische patiëntendossiers kan worden beoordeeld.
Dit project wordt gesubsidieerd door
EU 7th framework programme
In dit project werken we samen met
University of Dundee
Universität Düsseldorf