Project
afgesloten

Trends in de leeftijdsverdeling van huisartsopleiders

Duur: april 2010 - december 2010

Uit eerder onderzoek van het NIVEL bleek dat de komende tien tot vijftien jaar meer dan de helft van de huisartsopleiders vanwege pensionering zal vertrekken. Voor dit uitstroomprobleem is het van groot belang om naar de trend in de leeftijdsverdeling van de huidige en toekomstige opleiders te kijken. Daarnaast dient gekeken te worden naar de trend in de leeftijdssamenstelling van de zelfstandig gevestigde huisartsen die niet opleiden. Door beide te vergelijken kan meer inzicht verkregen worden in de snelheid en het moment waarmee een mogelijk tekort aan huisartsopleiders zou kunnen optreden, uitgaande van bepaalde voorkeuren van huisartsen om op te leiden en hun uitstroompatronen.

• Hoe heeft de leeftijdssamenstelling van de huisartsopleiders zich in de afgelopen 10 jaar ontwikkeld, ten opzichte van de leeftijdssamenstelling van de zelfstandig gevestigden die niet opleiden?
• Welke consequenties hebben deze ontwikkelingen voor de capaciteitsplanning van huisartsopleiders voor de komende 5 a 10 jaar?

Bij de HVRC zullen de benodigde gegevens opgevraagd en gecontroleerd worden met de historische gegevens van de SBOH. De leeftijdsverdeling van de zelfstandig gevestigde huisartsen die niet opleiden, zal voor de afgelopen 10 jaar afgeleid worden uit de gegevens van de huisarts-beroepenregistratie van het NIVEL.

De resultaten zullen eerst in interne notitie(s) worden vastgelegd, inclusief methodische verantwoording en toelichting, waarna deze gebruikt worden voor de discussie binnen (de kamers van) het Capaciteitsorgaan t.b.v. de integrale Capaciteitsplanning 2010. Daarna zullen onderdelen van deze notitie(s) verwerkt worden in openbare rapporten die het NIVEL zelfstandig en gerelateerd aan het Capaciteitsplan 2010 uitbrengt.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan