Project
Start
juli 2021

Tussentijdse capaciteitsraming voor de beroepen arts infectieziektebestrijding en arts jeugdgezondheid

Duur: juli - okt 2021

Aanleiding
Normaal gesproken wordt elke drie jaar een capaciteitsraming gedaan en instroomadvies gegeven voor artsen infectieziektebestrijding en artsen jeugdgezondheid. Actuele ontwikkelingen, zoals de coronacrisis en de groeiende belangstelling voor de tweede-fase-opleiding Jeugdgezondheid geven echter aanleiding tot een tussentijdse capaciteitsraming.

Doel
Actualisering van zo veel mogelijk gegevens die nodig zijn voor de capaciteitsraming voor de beroepen arts infectieziektebestrijding en arts jeugdgezondheid.

Aanpak
We doen analyses van beschikbare data, we houden een werkgeversenquête en we bieden ondersteuning bij Delph- sessies, georganiseerd door het Capaciteitsorgaan.

Resultaat
De resultaten worden gepresenteerd in een rapport.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan