Project
afgesloten

Uitvoering integrale capaciteitsraming 2013, inclusief verbeterde controle-routine

Voorbereiding en inrichting van het rekenmodel voor de capaciteitsramingen voor medische vervolgopleidingen en de basisopleiding geneeskunde van het Capaciteitsorgaan (t.b.v. Capaciteitsplan 2013).
Hoe het bestaande rekensysteem te optimaliseren voor het integraal analyseren en vergelijken van de invoer- en uitvoerwaarden voor de integrale raming van 2013.
Ontwikkelen van aanvullende control- en vergelijkingstools binnen excel. Methodische vergelijkingen van parameterschattingen en berekeningen.
Een aantal excel-applicaties en verantwoordingsnotities, tabellenboek met kernparameters en uitkomsten van de integrale raming 2013.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan