Project
afgesloten

Validatie van de Cliënten over Kwaliteit (CoK) vragenlijsten voor het meten van cliëntervaringen met de gehandicaptenzorg

Eind 2013 is door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland de waaier van meetinstrumenten vastgesteld waarmee cliëntervaringen in deze sector kunnen worden gemeten. De CoK-vragenlijsten (Cliënten over Kwaliteit) zijn opgenomen in deze waaier.

Wat zijn de psychometrische eigenschappen van de drie CoK-basisvragenlijsten (wonen, dagbesteding en ambulante ondersteuning)? In hoeverre sluiten de vragenlijsten aan bij het taalniveau en het taalgebruik van de doelgroep?

Analyseren van (geanonimiseerde) gegevensbestanden met antwoorden op de vragenlijsten en cognitieve interviews.

Aangepaste versies van de CoK-vragenlijsten die zijn vastgesteld in overleg met het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR)
Dit project wordt gesubsidieerd door
Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR)