Project
afgesloten

Validatie van de Verbetermeting 360 (Kwaliteit Verbeter Cyclus)

De ‘Verbetermeting 360’ is onderdeel van de Kwaliteit Verbetercyclus (KVC), een verbeter- en monitoringsinstrument dat door Vilans is ontwikkeld voor kwaliteitstrajecten in verpleeghuizen.

Doel van dit onderzoek is het valideren en optimaliseren van drie vragenlijsten van de Verbetermeting 360 (vragenlijsten voor bewoners, mantelzorgers en zorgmedewerkers). Het vaststellen en optimaliseren van de meeteigenschappen, begrijpelijkheid en interpretatie van de vragenlijsten doen we aan de hand van psychometrische analyses (met data over 2017-1018 van 6 organisaties) en cognitieve interviews met circa 30 personen die tot de drie doelgroepen behoren.

Producten van dit project zijn: geoptimaliseerde vragenlijsten en een wetenschappelijk artikel over de meeteigenschappen van het instrument en de resultaten van het validatieonderzoek.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Vilans