Project
Start
januari 2017

Valpreventie in de eerstelijnszorg geïmplementeerd.

Een val kan grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven van ouderen en zorgt voor een toename van de kosten in de zorgsector. Valpreventie interventies zijn wel beschikbaar maar weinig geïmplementeerd. In dit project worden valpreventie interventies geïmplementeerd als onderdeel van het ziekte management programma voor kwetsbare ouderen van het RCH en thuiszorg organisatie Thebe, in samenwerking met de regionale organisatie van fysiotherapeuten.
Het implementeren van valpreventie strategieën in eerstelijns zorg en thuis zorg en zodoende het aantal valincidenten bij kwetsbare ouderen te verminderen.
Prospectieve cohort studie, quasi-experimenteel design
Een geschikt instrument om kwetsbare ouderen te screenen op valrisico en hen door te verwijzen naar een valpreventieprogramma in de eerstelijnszorg.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
Prof. Dr. Ien van de Goor: Tranzo, Tilburg University (Externe projectleider)
Zorggroep RCH Midden Brabant
Thuiszorgorganisatie Thebe