Project
afgesloten

Variabiliseringsgelden 2014: Aanpak gegevensverzameling en evaluatie van de effecten van de inzet van de variabiliseringsgelden 2014 voor het stimuleren van een goede medische verslaglegging in huisartsenpraktijken.

Uitwisseling van medische informatie via elektronische patiëntendossiers (EPD’s) kan de patiëntveiligheid ten goede komen. Voor de besteding variabiliseringsgelden 2014 hebben Zorgverzekeraars en de LHV daarom op opnieuw aangegeven te willen inzetten op verbetering van de registratie in het elektronisch patiëntendossier. Huisartsen die aan een bepaald criterium voldoen, kunnen aanspraak maken op deze zogenaamde variabiliseringsgelden.
In hoeverre leidt de inzet van de variabiliseringsgelden tot verbetering van de dossiers?
Bij praktijken die deelnemen aan NIVEL zorgregistraties eerste lijn zal worden nagegaan in hoeverre de inzet van de variabiliseringsgelden leidt tot verbetering van de dossiervorming.
Een schriftelijke rapportage en publicatie over de effecten van de inzet van de variabiliseringsgelden 2014 op de kwaliteit van huisartsendossiers.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)