Project
Afgesloten
2011

Vasculair Risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Meting tweede lijn

In de in 2009 gepubliceerde zorgstandaard Vasculair Risicomanagement staat beschreven waar de zorg voor mensen met (een verhoogd risico op) hart- en vaataandoeningen ten minste moet bestaan. In 2010 hebben metingen onder patiënten en huisartsen plaatsgevonden om te zien in hoeverre de zorgstandaard VRM in de praktijk geïmplementeerd was. Dit project betreft een vergelijkbare meting in de tweede lijn.
Het doel van dit onderzoek is de organisatie van het vasculair risicomanagement voor mensen met (een verhoogd risico op) hart- en vaataandoeningen in kaart te brengen.
Binnen alle ziekenhuizen in Nederland worden de volgende maatschappen aangeschreven: cardiologie, neurologie, vaatchirurgie en interne geneeskunde/vasculaire geneeskunde. Zij krijgen een vragenlijst toegestuurd met daarin vragen over de organisatie van de zorg, kennis en gebruik van de richtlijnen en zorgstandaard, het werken volgens de zorgstandaard en de implementatie van de zorgstandaard.
De resultaten kunnen input geven voor implementatieactiviteiten rondom de zorgstandaard VRM in de tweede lijn.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Hartstichting