Project
afgesloten

Veilige toepassing van complexe medische technologie

Een trend binnen de gezondheidszorg is het verplaatsen van ziekenhuis gerelateerde zorg naar de thuissituatie, de medische specialistische verpleegzorg thuis (MSVT). Deze verplaatsing van de zorg brengt ook met zich mee dat meer en meer complexe medische technologie thuis wordt toegepast en daarmee ook een verplaatsing van de risico’s die medische technologie met zich mee brengt. Op dit moment is niet bekend hoe groot de risico’s voor patiënten in de thuissituatie zijn en welke waarborgen eventueel nodig zijn voor het veilig toepassen van hoog risico technologie in de thuissituatie. We richten ons in het kader van dit voorstel op de bekwaamheid (en bevoegdheid) van de gebruikers: thuiszorgmedewerkers, cliënten en mantelzorgers.

Het doel van het onderzoek is een eerste verkenning om inzicht te krijgen in thema’s die een rol spelen rondom de veilige toepassing van medische technologie in de thuissituatie.

De vraagstelling is drieledig:

1.Welke bekwaamheidseisen in relatie tot de taken en verantwoordelijkheden moeten worden gesteld aan gebruikers (thuiszorgmedewerkers, patiënten en mantelzorgers) van complexe medische technologie in de thuissituatie om de veilige toepassing van deze technologie te garanderen?
2.Welke handvatten kunnen geboden worden door fabrikant/leverancier?
3.Hoe worden calamiteiten rondom het gebruik van medische technologie in de thuis situatie gemeld?


Om deze vragen te beantwoorden worden drie expertgroepen en tien verdiepende interviews gehouden. Indien mogelijk zullen we ook een aantal dagen observeren bij mensen thuis. Het eindresultaat is een openbaar rapport.